Det var en tid da millionærer var noen få og langt mellom. I 1995 var det kun 3 millioner husholdninger i USA - eller ca. 3% av befolkningen - som kunne kreve rikdom over millioner dollar-grensen.

Imidlertid er tiderne a-endring, og i dagens verden er det bare det som pleide å slå millionærmerket.

Chung Sung-Jun / Getty Images

Ifølge en 2016-undersøkelse fra US Federal Reserve, har nesten 15 millioner amerikanske husholdninger over en million dollar i nettoverdi. Hvis tallet justeres for inflasjon, er det nå over 9,1 millioner husholdninger som ville ha vært millionærer tilbake i 1995.

Ifølge ny forskning fra New York University-økonomen Edward Wolff var det liten vekst i miljonærene i tiårene før 1995.

Denne oppblåsingen i millionærer skyldes økt ulikhet i formue siden 1980. Inntektsveksten har vært sakte for lavere og middelklassen; Lønnene har imidlertid fortsatt å stige for høyinntekts amerikanere. Høyere inntekter og sterke aksjemarkeder skaper enda flere millionærer.

Mellom 2013 og 2016 økte antall millionærhusholdninger med over 2 millioner, en rekordøkning i en treårsperiode. Wolff tilskriver dette til aksjemarkedet.

Det har også vært en økning på deca-millionærer - de med en nettoverdi på 10 millioner dollar - fra rundt 400.000 husholdninger i 2013 til over 630.000 i 2016.

Tips Fra Stjernene:
Kommentarer: